admin
 • Sjukgymnastik

  29 Jan 2013 1:25 pm
  Sjukgymnastens viktigaste uppgift är att visa sambandet mellan rörelse och hälsa och hur rörelse kan användas som medel för att leva ett aktivt liv med god livskvalitet. Sjukgymnaster jobbar för att hjälpa människor att stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera dessa.
  I Sverige är sjukgymnaster främst verksamma inom fem huvudområden; Rörelseapparaten, andning och cirkulation, neurologi, psykiatri och barnhabilitering.

  Vem kan söka?
  Jag tar emot dig med besvär från rörelseapparaten, det vill säga olika former av smärttillstånd och funktionsnedsättningar i muskler, leder, rygg och nacke. Sjukgymnastik kan även ha god verkan vid huvudvärk och yrsel. Jag hjälper dig med bedömning, behandling och rehabilitering av dessa problem.

  Vid ett besök hos mig skall du som patient få veta orsaken till dina besvär och om möjligt få en diagnos.
  Vi tar tillsammans fram en behandlingsplan som sedan utvärderas kontinuerligt. Behandlingen kan bestå av manuella metoder så som mobilisering, traktion, töjning, manipulation och massage. Detta kombineras ofta med träning av stabilitet, styrka, balans, rörlighet, hållning, uthållighet och koordination. Du får också veta vad du kan göra själv för att behandla dina besvär och förebygga återfall.

  Övrigt
  - Du behöver ingen remiss.
  - Tag med ev. läkarutlåtande.
  - Det avsätts ungefär 60 eller 40 minuter för nybesök respektive återbesök.
  - Tag gärna med shorts eller tights vid generell undersökning och dina löparskor vid problem relaterat till löpning.

Lunds Fysioterapi - Friskishuset 3:e vån - Ingång Friskis & Svettis - Gustavshemsvägen 1A 22764 Lund - tel: 073 100 30 66 - email: lundsfysioterapi@gmail.com - Bg: 809-5127 - VAT: SE860910361201